maandag 14 mei 2012

Hoe Tofik Dibi van Groen Links een islam partij wil maken

Afgelopen tijd heb ik al betoogd dat Tofik de illusie heeft dat islam en homosexualiteit samen gaan. Hier mijn blog daarover: advies aan tofik dibi

Net las ik op nu.nl een interview met onze jonge held. Hier te vinden: nu.nl interview met de jonge held. Ik loop nu alle elementen in het interview af, en geef mijn feedback daar op:
Kun je een voorbeeld noemen hoe jouw aanpak verschilt? "Het mooiste voorbeeld is het kinderpardon. Ik ben buiten de Kamer om mensen gaan mobiliseren om iets voor jonge asielzoekers te regelen."
Wat onze Tofik dus gewoon probeert te doen is druk uitoefenen op de tweede kamer door veel buitenparlementaire publiciteit te zoeken voor de zoveelste groep 'kwetsbaren'. Ik zeg: emotionele chantage om zo politiek te bedrijven.
"Kijk naar Final Fatwa (een pleidooi voor een meer vrijzinnige islam, red). Ook een voorbeeld waarbij ik met andere instrumenten mensen meekreeg."
Oh ja? Bij mijn weten een gefaald project. Heeft u er verder nog iets over gehoord? En de teller was (bij mijn weten) blijven steken bij de 700.
Gaat er inhoudelijk veel veranderen onder jouw leiding? "Ik heb een sterk vrijheidsprofiel. Vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, enzovoorts"
Ik heb ooit eens gelezen dat het eerste (soms ook of het laatste) dat mensen vertellen het belangrijkste is, op hun hart ligt zeg maar. Vrijheid van godsdienst? Ruimte voor de islam zul je bedoelen. Ik meen hier ook het leitmotiv van onze Tofik gevonden te hebben: het verder islamiseren van Nederland, met Groen Links als sprinkplank.
"Het was voor iedereen wennen".
Dat haalt je de koekoek. Die kan zijn bloed wel drinken vermoed ik zo.
"Politiek is marketing geworden. Je moet volgens een stramien functioneren".
Onzin Tofik, dat maak je er zelf van. Veel politiek wordt o.a. bedreven door gewoon overleg, zeg maar de 'achterkamertjes', dus niet zichtbaar, maar wat wel gewoon gebeurd.

Conclusie: ik vermoed dat als onze Tofik leider wordt van Groen links dat we dan meer van dit soort zaken gaan zien: Tofik's voorstel voor gedwongen acceptatie van agressie: leers-wil-discriminerend-deurbeleid-aanpakken.
Dat er dan, via de politiek, gewoon geweld tegen autochtonen wordt genormaliseerd en afgedwongen. Hoe gek kun je zijn?

Ik schat Tofik's kansen op 50%. Ik houd mijn hart vast.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten